^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Zapowiedzi Małżenstw i Rozwodów między Osobami Starozakonnemi Gminy VI. X. XI. Miasta Wolnego Krakowa na Rok. 1823

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 90
- brak danych -
[1822] 1823

1822 - 1823
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-30d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
260x400 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 57-58
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -