^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1823 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 91
- brak danych -
[1822] 1823

1822 - 1823
polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1979, USC IZR M-31
luzy rękopis
dobry
750 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
10 11 12 13 14
...
22 23 24 25

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -