^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1824

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 96
- brak danych -
[1823] 1824

1823 - 1824
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 1981, USC IZR M-32
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 49-50
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -