^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Zapowiedzi Małzeństw. i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1824

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 97
- brak danych -
[1823] 1824

1823 - 1824
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-32d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
265x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 49-50
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -