^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1824 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 98
- brak danych -
[1822-1823] 1824

1822 - 1824
polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1983, USC IZR M-33
luzy rękopis
dobry
872 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
16 17 18 19 20
...
34 35 36 37

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -