^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1826

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 113
- brak danych -
[1825] 1826

1825 - 1826
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1990, USC IZR Z-17
księga rękopis
dobry
106 - brak danych -
248x395 Tak
całkowicie J-1832
indeks s. 94-97
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -