^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1826

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 114
- brak danych -
1826

1826 - 1826
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-17d
księga rękopis
dobry
106 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 94-97
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -