^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1827

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 120
- brak danych -
1827

1827 - 1827
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1994, USC IZR Z-18
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 94-96, okładka
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -