^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie Na Rok 1827

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 121
- brak danych -
[1826] 1827

1826 - 1827
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-18d
księga rękopis
dobry
96 - brak danych -
280x440 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 94-96 oraz na okładce tylnej
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -