^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w miescie Wolnem Krakowie na rok 1828

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 127
- brak danych -
1828

1828 - 1828
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-19d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
280x415 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 115-118
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -