^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta] Stanu Cywilnego Księga IIga [Obey]muiąca Akta Zeyscia [O]sob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie. Na Rok 1828

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 128
- brak danych -
1828 [1848]

1828 - 1828
1848 - 1848
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1998, USC IZR Z-19
księga rękopis
dobry
130 - brak danych -
282x425 Tak
całkowicie J-1834
indeks s. 115-118; także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -