^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na rok 1829

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 134
- brak danych -
1829

1829 - 1829
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-20d
księga rękopis
dobry
145 - brak danych -
290x455 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 134-137; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -