^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1830

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 141
- brak danych -
[1829] 1830

1829 - 1830
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-21d
księga rękopis
dobry
148 - brak danych -
260x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 131-134
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -