^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga I Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie. na Rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 148
- brak danych -
1831

1831 - 1831
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-22d
księga rękopis
dobry
192 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 150-154; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -