^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na Rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 149
- brak danych -
[1817] 1831

1817 - 1817
1831 - 1831
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2010, USC IZR Z-22
księga druk rękopis
dobry
196 - brak danych -
258x414 Tak
całkowicie J-1837
indeks s. 150-154; także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -