^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta] Zeyscia Wyznania Moyżeszowego Rok 1812

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
[1811] 1812

1811 - 1812
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1930, USC IZR Z-4
księga rękopis
dobry
170 - brak danych -
235x360 Tak
całkowicie J-1821
indeks s. 165-169, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -