^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie na rok 1832

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 156
- brak danych -
[1831] 1832

1831 - 1832
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2014, USC IZR Z-23
księga rękopis
dobry
148 - brak danych -
268x420 Tak
całkowicie J-1838
indeks s. 142-146
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -