^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Zeyścia w Gminach Wyznania Moyzeszowego prowadzona przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1812

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 16
- brak danych -
[1811] 1812 [1817]

1811 - 1812
1817 - 1817
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-4d
księga - brak danych -
dobry
170 - brak danych -
233x356 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 81-85
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -