^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście wolnem Krakowie Na Rok 1834

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 167
- brak danych -
[1833] 1834

1833 - 1834
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-25d
księga rękopis
dobry
168 - brak danych -
255x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 95-98; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -