^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga zgonów z 1834 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 168
- brak danych -
[1833] 1834

1833 - 1834
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2022, USC IZR Z-25
księga rękopis
dobry
152 - brak danych -
262x408 Tak
całkowicie J-1840
indeks s. 95-98
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -