^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obejmująca Akta Zejścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na rok 1835

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 174
- brak danych -
[1834] 1835

1834 - 1835
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-26d
księga rękopis
dobry
168 - brak danych -
265x410 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 138-142
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -