^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Miescie wolnem Krakowie Na Rok 1836

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 181
- brak danych -
[1835] 1836

1835 - 1836
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-27d
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
275x420 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 147-151; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -