^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1837

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 188
- brak danych -
[1836] 1837

1836 - 1837
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2034, USC IZR Z-28
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
275x424 Tak
całkowicie J-1843
indeks s. 134-138
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -