^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1838

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 196
- brak danych -
[1837] 1838

1837 - 1838
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-29d
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
265x410 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 101-104
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -