^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Ksiega I.sza. Obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego. w Wolnem Mieście rakowie Na 1839.go Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 202
- brak danych -
[1838] 1839

1838 - 1839
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2042, USC IZR Z-30
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 97-107
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -