^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego _ . Księga IIga. Obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Mojżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Na 1839. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 203
- brak danych -
[1838] 1839

1838 - 1839
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-30d
księga rękopis
dobry
124 - brak danych -
245x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 97-107
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -