^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1840

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 209
- brak danych -
[1839] 1840 [1841]

1839 - 1841
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-31d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
240x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 109-117, także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -