^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1840

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 210
- brak danych -
[1839] 1840

1839 - 1840
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2046, USC IZR Z-31
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 109-117
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -