^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego obeymuiąca Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841y

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 217
- brak danych -
[1840] 1841 [1842]

1840 - 1842
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-32d
księga rękopis
dobry
126 - brak danych -
247x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 121-125
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -