^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza: Stanu Cywilnego Aktów. Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego, w Wolnem Miescie Krakowie, obeymuiąca. na 1842ci rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 223
- brak danych -
1842 [1843-1844]

1842 - 1844
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-33d
księga rękopis
dobry
152 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 113-117
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -