^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca na 1842 rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 224
- brak danych -
1842 [1843]

1842 - 1843
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2054
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 113-117
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -