^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zeyscia. Z Roku 1813

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 23
- brak danych -
[1812] 1813

1812 - 1813
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 1935, USC IZR Z-5
księga rękopis
dobry
146 - brak danych -
238x368 Tak
całkowicie J-1822
indeks s. 139-143, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -