^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Księga I Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Wpisy obeymuiąca Na 1843ci Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 230
- brak danych -
[1842] 1843 [1844-1845]

1842 - 1845
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-34d
księga rękopis
dobry
132 - brak danych -
240x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 126-131; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -