^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Księga IIga Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1843ci Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 231
- brak danych -
[1842] 1843 [1844]

1842 - 1844
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2058, USC IZR Z-34
księga rękopis
dobry
132 - brak danych -
246x386 Tak
całkowicie J-1849
indeks s. 126-131
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -