^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Księga I Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1844. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 237
- brak danych -
[1843] 1844 [1845-1846, 1868]

1843 - 1846
1868 - 1868
polski
niemiecki
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-35d
księga rękopis
dobry
128 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 99-103; także akta luźne; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -