^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Księga II Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie obeymuiąca. Na 1844. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 238
- brak danych -
[1843] 1844 [1845]

1843 - 1845
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2062, USC IZR Z-35
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
250x386 Tak
całkowicie J-1850
indeks s. 99-103
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -