^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca. księga Ia. Roku 1845

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 244
- brak danych -
[1844] 1845 [1846]

1844 - 1846
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2066, USC IZR Z-36
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
248x392 Tak
całkowicie J-1851
indeks s. 135-139
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -