^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanu Cywilnego Aktów Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca księga IIga: Roku 1845

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 245
- brak danych -
[1844] 1845 [1846-1847]

1844 - 1847
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-36d
księga rękopis
dobry
140 - brak danych -
245x387 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 135-139; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -