^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca Księga Ia na 1846 Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 251
- brak danych -
1846 [1847]

1846 - 1847
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2070, USC IZR Z-37
księga rękopis
po konserwacji
188 - brak danych -
247x390 Tak
całkowicie J-1852
indeks s. 182-188
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -