^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego. Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie obeymuiąca Księga IIa na 1846 Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 252
- brak danych -
[1845] 1846 [1847-1848]

1845 - 1848
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-37d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 182-188; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -