^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyścia Osób Wyznania Moyżeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obeymuiąca księga Isza na Rok 1847

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 258
- brak danych -
1847 [1848-1849]

1847 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2074, USC IZR Z-38
księga rękopis
dobry
276 - brak danych -
250x390 Tak
całkowicie J-1853
indeks s. 263-273
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -