^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osob Wyznania Moyżeszowego w Mieście Krakowie. zmarłych obeymuiąca Księga IIga na Rok 1847

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 259
- brak danych -
1847 [1848-1849]

1847 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-38d
księga rękopis
dobry
276 - brak danych -
245x383 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 263-273; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -