^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego. Zeyścia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1848-smy

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 265
- brak danych -
[1847] 1848 [1849]

1847 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-39d
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 137-149; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -