^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1848smy

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 266
- brak danych -
[1847] 1848 [1849]

1847 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2078, USC IZR Z-39
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
246x383 Tak
całkowicie J-1854
indeks s. 137-147
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -