^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1849ty

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 272
- brak danych -
1849

1849 - 1849
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-40d
księga rękopis
do konserwacji
260 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 247-258; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -