^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktow Stanu Cywilnego Wpisy Zeyscia Osób Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie Zmarłych obeymuiąca na Rok 1849

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 273
- brak danych -
1849 [1850]

1849 - 1850
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2082, USC IZR Z-40
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 247-258
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -