^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Isza Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych Obeymuiąca na Rok 1850ty

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 279
- brak danych -
[1849] 1850 [1851]

1849 - 1851
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2086, USC IZR Z-41
księga rękopis
dobry
184 - brak danych -
247x382 Tak
całkowicie J-1856
indeks s. 81-89
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -