^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIga Aktów Stanu Cywilnego Zeyścia Osob Wyznania Moyzeszowego w Mieście Krakowie zmarłych obeymuiąca na Rok 1850ty

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 280
- brak danych -
[1849] 1850 [1851]

1849 - 1851
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-41d
księga rękopis
dobry
172 - brak danych -
245x380 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 81-89
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -