^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1851

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 286
- brak danych -
[1850] 1851 [1852]

1850 - 1852
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - USC IZR Z-42d
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 97-105; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -