^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga IIa Aktów Stanu Cywilnego Zejscia Osób Wyznania Mojzeszowego w Miescie Krakowie Zmarłych w sobie obejmująca na Rok 1851

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 287
- brak danych -
[1850] 1851 [1852]

1850 - 1852
polski
hebrajski
[Księga zgonów]
- brak danych - M 2090, USC IZR Z-42
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
251x388 Tak
całkowicie J-1857
indeks s. 97-105
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -